Marketing és kommunikációs stratégiák - befogadó szellemű közösségszervezés

A képzés fő fókuszában azok a gyermekes anyák, nők és segítő munkatársak állnak, akik szeretnének befogadó szellemű szülői csoportokat szervezni és működtetni. A résztvevők megismerik a marketing és kommunikációs tevékenység végzéséhez legszükségesebb fogalmakat, kommunikációs technikákat tanulhatnak, amelyek megkönnyítik az általuk meghatározott célcsoport elérését. A résztvevő ezen kívül megismeri a korszerű offline és online marketing eszközöket és képessé válik a hatékony marketing technikák és eszközök kiválasztására. Fontos eleme a képzésnek a márkaépítés fogalma és folyamata, annak szerepe a marketing tevékenységben, valamint a márkaépítés lépései. Ennek során a résztvevő a megismert technikák alkalmazásával képessé válik a felépített közösség fenntartható működtetésére.

Maximális létszám: 25 fő

Órák száma: 12x45 perc- 1 napos képzés

Biztosított: tananyag, tréner, valamint e-learning felület hozzáférés